Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Cách Rèn Trang Bị Cam

Tân Thủ Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/04/20 14:14 Lượt xem: 576

Hướng Dẫn Rèn Trang Bị

[​IMG]

Tính năng rèn đồ là 1 tính năng quan trọng giúp cải thiện trang bị và nâng cao sức mạnh bằng beri , ảnh hồn và 1 số nguyên liệu khác. Cụ thể:

 Điều kiện :

 • Phải có trang bị tím ;

 • Nguyên liệu rèn đồ : vàng, bạc, đồng , sắt , mã não, pha lê , san hô , chân trâu, rương ngọc ;

 • Beri và ảnh hồn.

 

 Mô tả:

 • Chuyển đổi trang bị tím ( lv.75 , lv.80 , lv.85 ) thành trang bị cam ( lv.90, lv.95, lv. 100, lv. 105, lv.110, lv.115, lv.120 );

 • Thuộc tính sẽ tự động chuyển sang ;

 • Ngọc bảo thạch sẽ tự động chuyển sang;

 • Cấp độ cường hóa giảm .

Vậy làm thế nào để rèn đồ ?

  Nhấp vào icon ALLBLUE ->Rèn đồ ( sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính hươu cao cổ đầu vuông lv.90 )

[​IMG]

Bạn sẽ thấy có 5 khu vực và khi thu thập có thể nhận được nguyên liệu để rèn đồ :

 • Pha lê - nguyên liệu pha lê 

 • San hô - nguyên liệu san hô

 • Mã não - nguyên liệu mã não

 • Rương ngọc - nguyên liệu hải ma thạch

 • Trân châu - nguyên liệu trân châu

 Đây là 5 nguyên liệu chính để rèn Vòng Sinh Mệnh.

[​IMG]

  Trang bị ám kim là trang bị được nâng cấp từ trang bị cam , điều đặc biệt khi rèn cần phải có thêm 1 nguyên liệu nữa là đá ám kim.

Nguyên liệu để tạo trang bị ám kim gồm: Các Nguyên liệu Allblue ( mã não , san hô, hải ma thạch, pha lê , trân châu , quặng sắt , quặng bạc , quặng vàng , quặng đồng ) + Nguyên liệu đá Ám Kim Hoàn Mĩ sẽ tạo thành trang bị ám kim.

- Muốn có trang bị ám kim cấp 125 phải có nguyên liệu gốc là trang bị cam 120 và phải kết hợp thêm đá ám kim hoàn mĩ

- Nâng cấp từ Ám kim 125 lên Ám kim 130 cũng cần phải có đá ám kim hoàn mĩ , tương tự 130 lên 135.

- Cách có được Đá Ám Kim hoàn mĩ: thông qua thu thập nguyên liệu Allblue có xác suất rơi đá ám kim tinh xảo và đổi Nguyên liệu từ tinh xảo lên hoàn mĩ mỗi lần tốn 10 đá tinh xảo

- Ngoài ra có thể thông qua phát triển thương thành công hội để đổi điểm tích lũy lấy đá ám kim hoàn mĩ bán trong Shop công hội, mỗi lần làm mới vật phẩm trên shop công hội sẽ có đá ám kim hoàn mĩ

1 điều làm trang bị ám kim khác với trang bị cam là dòng ẩn : 

[​IMG]

 • Cũng như báu vật , khi có đủ bộ thì sẽ kích hoạt dòng ẩn như trên.

 • Nhưng khác 1 điều , ví dụ:

 • Tướng chính của bạn có 2/6 bộ đồ tinh nguyên , 2/6 bộ đồ diệt nhật , 1/6 bộ đồ sáng thế thì bộ dòng ẩn sẽ như thế này :

[​IMG]

[​IMG]

Khi vào giao diện Rèn đồ , bạn sẽ thấy trang bị tím có thể rèn và nguyên liệu cần rèn . Tùy theo mỗi loại trang bị có thể tiêu nguyên liệu khác nhau với số lượng khác

nhau

[​IMG]

Đối với nguyên liệu còn lại , bạn có thể nhận được qua đánh NPC phụ bản ( từ phụ bản Dưới tháp công lý ):

 • Nguyên liệu sắt - dùng để rèn Vũ Khí

 • Nguyên liệu vàng - dùng để rèn Nhẫn

 • Nguyên liệu bạc - dùng để rèn Ma Khí

 • Nguyên liệu đồng - dùng để rèn Áo - PP - Nón

Nhấn vào Phối đồ cam để xem trước số lượng nguyên liệu cần rèn :

[​IMG]

Ngoài ra , khi thu thập nguyên liệu có xác xuất xuất hiện thú bảo vệ All Blue , nếu đánh thắng có thể nhận được nguyên liệu và quặng.

[​IMG]