Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Nhận Vàng Và Cày Vàng

Tân Thủ Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/09/17 01:00 Lượt xem: 584

  Nhận GiftCode Vàng (GiftCode Nhận 1 Lần )

 Bấm Vào Để Nhận GiftCode

  Nhận GiftCode Vàng ( GiftCode  Nhận Hàng Tuần)

 GiftCode Máy Chủ Mới  Nhận tại mỗi tuần tại Fanpage

 Nhận GiftCode Colosseum

  Nhận Vàng Hoạt Động Ingame ( Khoảng 200.000 Vàng / Ngày)

 Độ Tích Cực Mỗi Ngày

 Mốc 100 Sao : 30.000 Vàng

 Mốc 130 Sao : 50.000 Vàng

Tổng Vàng có thể nhận tối đa là 80.000 Vàng / ngày

 Chiếm Tài Nguyên

 Tỉ lệ Vàng : 5.000 Beri : 10 Vàng . Sau khi hết thời gian chiếm Vàng sẽ cộng vào số vàng hiện có

 Chiếm Báu Vật

 Tỉ lệ Vàng : 5.000 Beri : 10 Vàng . Sau khi hết thời gian chiếm Vàng sẽ cộng vào số vàng hiện có

 Săn Boss Thế Giới

 Giết Boss : 20.000 Vàng

 Hạng 1 : 18.000 Vàng

 Mỗi hạng sau mỗi hạng giảm : 20.000 Vàng

Ngày săn 2 lần vào 15:30 và 21:00 mỗi ngày