Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Tính Năng Thần Thạch

Tân Thủ Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/04/24 00:23 Lượt xem: 653

Thần Thạch Bậc 1 và Bậc 2 chỉ có thể Khảm trên Trang Bị Cấp 150 trở lên

Thần Thạch Bậc 3 chỉ Khảm trên Trang Bị Cấp 160 trở lên

Cách Nhận Thần Thạch Bậc 1

  1. Hoạt Động Nạp Phản Hồi Lớn , nạp đạt mốc 5.000.000 Vàng
  2. Đổi Shop Chiến Cuối 2

Cách Nâng Cấp Thần Thạch

Vào giao diện Quy Đổi Bảo Thạch , chọn Thần Thạch để nâng cấp