Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Vượt Đại Hải Trình

Tân Thủ Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/09/17 01:11 Lượt xem: 160

Trong 07 ngày khai mở máy chủ mới , các Thuyền Trưởng chỉ có thể vượt bản đồ đến map Kuija là có thể nhận thưởng

🌺 Phần thưởng :
💖 Kenbunshoku * 25
💖 Busoshokuc * 25
💖 Haoshoku * 25