Code Cuối Tuần

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/08/13 02:29 Lượt xem: 5,696

 Phần Thưởng Code Quà Tặng Cuối Tuần

Thời Gian :  01: 00 17/12/2022 - 23: 00 23/12/2022

 Trong thời gian diễn ra Sự Kiện tham gia Sự Kiện Fanpage để nhận được code

 Phần Thưởng Code Ưu Đãi Cuối Tuần

Thời Gian :  01: 00 17/12/2022 - 23: 00 23/12/2022

 Trong thời gian diễn ra Sự Kiện nạp 200.000 Xu sẽ nhận được code