Code Tân Thủ

Tân Thủ Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/04/21 12:46 Lượt xem: 25,961

Code Hỗ Trợ Người Chơi Mới

 Sự Kiện Nhận Code 10 Triệu Vàng ( Click Vào Ảnh Để Tham Gia )

​ Sự Kiện Nhận Code 7.000 Like ( Click Vào Ảnh Để Tham Gia )

​ Sự Kiện Nhận Tướng Akainu ( Click Vào Ảnh Để Tham Gia )

​ Sự Kiện Nhận Code 6.000 Like ( Click Vào Ảnh Để Tham Gia )

 

 

​ Sự Kiện Nhận Code Group ( Click Vào Ảnh Để Tham Gia )

 

 

​ Sự Kiện Nhận Code Tân Thủ ( Click Vào Ảnh Để Tham Gia )

 

 

​ Sự Kiện Nhận Code Thời Trang Tướng ( Click Vào Ảnh Để Tham Gia )

 

(Sự Kiện cần 1 tướng đã lên Shura và Thiên Phú Shura + 10 mới có thể nhận quà)