Danh sách máy chủ

S23 - Dragon (New)
Trang 1/3

Gift Code Đặc Biệt Dành Cho VIP Web

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/09/04 12:00 Lượt xem: 939

GiftCode Dành Cho Thành Viên Vip Web 

 Lưu Ý : GiftCode Chỉ Nhận Được 01 Lần Vĩnh Viễn

  1. Mỗi code chỉ có thể nhận duy nhất 01 lần /01 tài khoản
  2. Người chơi Cấp VIP Cao CÓ THỂ NHẬN tất cả GiftCode Cấp VIP Thấp hơn , người chơi Cấp VIP Thấp KHÔNG THỂ NHẬN GiftCode cao hơn cấp VIP hiện có . Ví dụ VIP 10 có thể nhận GiftCode từ VIP 1 đến VIP 10 , VIP 1 chỉ có thận GiftCode VIP 1
  3. Cần tạo Nhân Vật trước khi nhận code , KHÔNG HỖ TRỢ nếu nhập code khi chưa tạo nhân vật
  4. Cần chọn đúng máy chủ muốn nhận code , KHÔNG HỖ TRỢ nếu nhập code sai máy chủ
  5. GiftCode chỉ có thề dùng 01 lần / 01 tài khoản KHÔNG HỖ TRỢ nếu muốn nhận GiftCode máy chủ mới nếu đã sử dụng 1 lần

 GiftCode VIP1 Đến VIP3  : Vip1_2q9kdszb

 GiftCode VIP4  : Vip4_fdrrcqaa

 GiftCode VIP5  : Vip5_4a26patf

 GiftCode VIP6  : Vip6_ngmsndk4bxcv

 GiftCode VIP7  : Vip7_qahsyanqq4

 GiftCode VIP8  : Vip8_5yc3ky7m35

 GiftCode VIP9  : Vip9_xffg95bx

 GiftCode VIP10  : Vip10_52pk6fhes7f4

Mốc Donate Đạt VIP

  VIP 1 : 101.000 - 200.000 Xu

  ​ VIP 2 : 201.000 - 500.000 Xu

  ​ VIP 3 : 501.000 - 1.000.000 Xu

  ​ VIP 4 : 1.001.000 - 5.000.000 Xu

  ​ VIP 5 : 5.001.000 - 10.000.000 Xu

  ​ VIP 6 : 10.001.000 - 15.000.000 Xu

  ​ VIP 7 : 15.001.000 - 30.000.000 Xu

  ​ VIP 8 : 30.001.000 - 50.000.000 Xu

  ​ VIP 9 : 50.001.000 - 70.000.000 Xu

  ​ VIP 10 : 70.001.000 - 100.000.000 Xu