Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Info Tướng Chuyển 3M Xu

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/07/15 10:28 Lượt xem: 1,126

Tướng Wicca

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Pháp Thuật Tontatta

 KN Đánh Thường : Dũng Khí Tinh Anh

 KN Đánh Nộ : Cơn Thịnh Nộ Tontatta

Tướng Shank Tóc Đỏ

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Bá Vương Kiếm

 KN Đánh Thường : Haki Kiếm Khí

 KN Đánh Nộ : Kiếm Pháp Vương

Tướng Yamato

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Kagami Yama

 KN Đánh Thường : Raimei Hakke

 KN Đánh Nộ : Naru Yajirushi

Tướng Queen Dịch Bệnh

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Brachiosaurus

 KN Đánh Thường : Kyodaina Henyo

 KN Đánh Nộ : Jishin Kyoryu

Tướng Jack Hạn Hán

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Voi Ma Mút

 KN Đánh Thường : Lưỡi Liềm Tử Thần

 KN Đánh Nộ : Đại Tượng Cuồng Nộ