Info Tướng Chuyển 5M Xu

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/07/15 00:22 Lượt xem: 4,016

Tướng Bullet

Kỹ Năng

  KN Thiên Phú : Strongest Punch

 KN Đánh Thường : Demon Combo

 KN Đánh Nộ : Demon Form

 Tướng Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Cấm Tích Nộ ,Choáng , Hóa Đá , Đốt Cháy

Tướng Mihawk

Kỹ Năng

  KN Thiên Phú : Imperion Fire

 KN Đánh Thường : Hakka Emperor

 KN Đánh Nộ : Andon Emperor

 Tướng Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Mê Hoặc , Hỗn Loạn , Đóng Băng , Trúng Độc

Tướng King

Kỹ Năng

  KN Thiên Phú : Imperion Fire

 KN Đánh Thường : Hakka Emperor

 KN Đánh Nộ : Andon Emperor

 Tướng Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hóa Đá , Tê Liệt , Choáng , Đốt Cháy

Tướng Râu Đen

Kỹ Năng

  KN Thiên Phú : Dark World

 KN Đánh Thường : Kurouzu

 KN Đánh Nộ : Liberation

 Tướng Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hóa Đá , Đóng Băng , Choáng , Trúng Độc

Tướng Roronoa Zoro Ashura

Kỹ Năng

  KN Thiên Phú : Ashura

 KN Đánh Thường : Asura Makyuse

 KN Đánh Nộ : Asura Blades Drawn

Tướng Anh Hùng Hải Quân Garp

Kỹ Năng

  KN Thiên Phú : Marine Hero

 KN Đánh Thường : Genkotsu Meteor

 KN Đánh Nộ : Ultimate Busoshoku Haki

Tướng Râu Trắng

Kỹ Năng

  KN Thiên Phú : Tâm Chấn 

- Trạng Thái Yonko Power mỗi lần chiến đấu chỉ có hiệu quả 1 lần

 KN Đánh Thường : Strongest Man In The World

 KN Đánh Nộ : Tâm Chấn Nghịch Đảo

Tướng Tesoro

Kỹ Năng

  KN Thiên Phú : Casino King

 KN Đánh Thường : Đoạn Vàng

 KN Đánh Nộ : Golem Hóa Vàng

Tướng Nami

Kỹ Năng

 KN Thiên Phú : Mũi Tên Sét

 KN Đánh Thường : Socery Climatact

 KN Đánh Nộ : Perfact Climatact

Tướng Bigmom

Kỹ Năng

 KN Thiên Phú : Mưa Thiên Thạch

 KN Đánh Thường : TĐánh Cắp Linh Hồn

 KN Đánh Nộ : God Of Lightning Tenjin

Tướng Boa Hancook

Kỹ Năng

 KN Thiên Phú : Mũi Tên Nô Lệ

 KN Đánh Thường : Slave Arrow

 KN Đánh Nộ : Perfume Femur

Tướng Luffy Kingman

Kỹ Năng

 KN Thiên Phú : Supper Gear Second

 KN Đánh Thường : Gomu Gomu No Snake Shot

 KN Đánh Nộ : Gomu Gomu No Ori Fire

Tướng Monkey D Dragon

Kỹ Năng

 KN Thiên Phú : Thunder Storm 

 KN Đánh Thường : Tia Chớp

 KN Đánh Nộ : Sấm Sét Đen Tối