Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Sự Kiện Thăng Cấp Đạt Mốc Yêu Cầu Nhận Tinh Linh

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/10/25 10:17 Lượt xem: 674

 Điều Kiện Để Nhận Quà Sự Kiện

 Sự kiện áp dụng đối với các Truyền Trưởng Nạp Xu từ ngày 29/10/2022

 Nhận Tinh Linh Draco

  1. Đạt cấp độ 150 trở lên
  2. Đã vượt ải đến cảng Moby Dick
  3. Đã nạp 100.000 Xu ( Không áp dụng cho Xu Khóa)

Sau khi đạt đủ 3 điều kiện trên vui lòng Inbox Fanpage , gởi ảnh nhân vật đạt yêu cầu và báo danh nhận Tinh Linh Draco

 Nhận Tinh Linh Lucifer

  1. Đạt cấp độ 170 trở lên
  2. Đã vượt ải đến cảng Đảo Người Cá
  3. Đã nạp 200.000 Xu ( Không áp dụng cho Xu Khóa)

Sau khi đạt đủ 3 điều kiện trên vui lòng Inbox Fanpage , gởi ảnh nhân vật đạt yêu cầu và báo danh nhận Tinh Linh Lucifer

 Nhận Tinh Linh Timat

  1. Đạt cấp độ 180 trở lên
  2. Đã vượt ải đến cảng Punk Hazard
  3. Đã nạp 500.000 Xu ( Không áp dụng cho Xu Khóa)

Sau khi đạt đủ 3 điều kiện trên vui lòng Inbox Fanpage , gởi ảnh nhân vật đạt yêu cầu và báo danh nhận Tinh Linh Timat