Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Thăng Cấp Nhận Tướng VIP

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/05/13 22:09 Lượt xem: 4,010

Tham gia Sự Kiện Thăng Cấp Nhận Siêu Tướng để có thể sở hữu Siêu Tướng Katakuri

 Điều Kiện Để Nhận Quà Sự Kiện

  1. Đạt cấp độ 150 trở lên
  2. Đã vượt ải đến cảng Moby Dick
  3. Đã nạp 100.000 Xu ( Không áp dụng cho Xu Khóa)

Sau khi đạt đủ 3 điều kiện trên vui lòng Inbox Fanpage , gởi ảnh nhân vật đạt yêu cầu và báo danh chọn Siêu Tướng Katakuri

 

Tham gia Sự Kiện Thăng Cấp Nhận Siêu Tướng để có thể sở hữu Siêu Tướng Oden

 Điều Kiện Để Nhận Quà Sự Kiện

  1. Đạt cấp độ 170 trở lên
  2. Đã vượt ải đến cảng  Đảo Người Cá
  3. Đã nạp 300.000 Xu ( Không áp dụng cho Xu Khóa)

Sau khi đạt đủ 3 điều kiện trên vui lòng Inbox Fanpage , gởi ảnh nhân vật đạt yêu cầu và báo danh chọn Siêu Tướng Oden