Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Tính Năng Đại Chiến Tân Thế Giới

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/09/28 22:17 Lượt xem: 471

 Tính năng Đại Chiến Tân Thế Giới sẽ cập nhật thử nghiệm từ ngày 01/10/2022 - 07/10/2022. Phần thưởng Đại Chiến Tân Thế Giới sẽ được thay đổi sau khi kết thúc thử nghiệm và chính thức ra mắt. 

 Phần Thưởng Sự Kiện Loan Tinh Mừng Update

  1. Tướng Akainu * 1
  2. Thẻ Chuyển Chức * 1