Danh sách máy chủ

S33-Carrot (New)
Trang 1/4

Sự Kiện Tích Lũy Nhận Tướng

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/04/20 21:27 Lượt xem: 5,932

  Sự Kiện Tích Lũy Chuyển Xu Nhận Tướng Siêu Cấp

Thời Gian :  01: 00 17/09/2022 - 23: 00 23/09/2022

 Các Thuyền Trưởng chuyển 5.000.000 Xu  vào game , sẽ được chọn 1 trong các Tướng trong danh sách bên dưới và bộ Nguyên Liệu Shura để nâng cấp tướng

 Lưu Ý : Sự kiện này không được cộng dồn tích lũy cho sự kiện khác . ( Sau khi nhận thưởng sự kiện , mốc tích lũy sẽ reset về 0 và tích lũy lại từ đầu)

( Bấm Vào Ảnh Để Xem Thông Tin Tướng Và Danh Sách Tướng Chọn)

  Nhận Nguyên Liệu Shura :

  1. Kenbunshoku * 45
  2. Busoshokuc * 45
  3. Haoshoku * 45

  Sự Kiện Tích Lũy Chuyển Xu Nhận Tướng Hiếm

Thời Gian :  01: 00 17/09/2022 - 23: 00 23/09/2022

 Các Thuyền Trưởng chuyển 3.000.000 Xu  vào game , sẽ được chọn 1 trong các Tướng trong danh sách bên dưới và bộ Nguyên Liệu Shura để nâng cấp tướng

 Lưu Ý : Sự kiện này không được cộng dồn tích lũy cho sự kiện khác . ( Sau khi nhận thưởng sự kiện , mốc tích lũy sẽ reset về 0 và tích lũy lại từ đầu)

( Bấm Vào Ảnh Để Xem Thông Tin Tướng Và Danh Sách Tướng Chọn)

  Nhận Nguyên Liệu Shura :

  1. Kenbunshoku * 45
  2. Busoshokuc * 45
  3. Haoshoku * 45

  Sự Kiện Tích Lũy Chuyển Xu Nhận Pet & Tinh Linh

Thời Gian :  01: 00 17/09/2022 - 23: 00 23/09/2022

Các Thuyền Trưởng chuyển 3.000.000 Xu  sẽ nhận được chọn 1 Pet Chính , Pet Phụ hoặc Tinh Linh

 Lưu Ý : Sự kiện này không được cộng dồn tích lũy cho sự kiện khác . ( Sau khi nhận thưởng sự kiện , mốc tích lũy sẽ reset về 0 và tích lũy lại từ đầu)

( Bấm Vào Ảnh Để Xem Thông Tin  Và Danh Sách Tinh Linh  Hoặc Pet Muốn Chọn)

Lưu Ý :

- Sau khi chuyển đủ Xu vào game , các Thuyền Trưởng vui lòng Inbox Fanpage để báo danh nhận Tướng

- Nếu thuyền Trưởng chuyển đạt mốc 5 Triệu Xu chỉ nhận được phần thưởng Tướng 5 Triệu Xu  , Không Nhận Được Các Tích Lũy Khác